Starsza Analityczka lub Starszy Analityk Financial Crime, Business Consulting (Warszawa, PL, 00-124)

EY

 

 

The opportunity

As a member of the Financial Crimes Consulting team, you’ll assist global financial services firms with process and policy improvements in a broad range of regulatory compliance areas.  You’ll be assisting initiatives that provide strategic enhancement of AML programs or operational processes supporting financial crimes risk management. You’ll be using your expertise and client-facing experience to support with:

 • Financial Crime Compliance,
 • Customer Due Diligence,
 • Transaction Monitoring,
 • Sanctions Compliance,

 

EY.AI – in this role, your capabilities are augmented by artificial intelligence. With AI-powered solutions your analyses, insights and innovative ideas will reach a higher level. Starting with a series of training sessions, you will then use EYQ – your virtual assistant, along with other unique tools often available exclusively at EY. We continuously invest in innovation to provide you with a work environment where you can focus on the most interesting aspects of your job and create the best solutions for clients.

 

Experience:

 • >3 years of experience in financial crime compliance, with a focus on sanctions screening and compliance.
 • Experience with regulatory bodies and understanding of regulatory requirements related to sanctions (OFAC, UN, EU, etc.).
 • Proven track record of conducting investigations related to sanctions, money laundering, or other financial crimes.
 • Experience in working with financial transaction monitoring systems and sanctions screening tools.

 

Skills:

 • Strong knowledge of sanctions regimes and understanding of the lists maintained by various authorities (OFAC, EU, UN, etc.).
 • Ability to interpret and apply complex regulatory policies to operational processes.
 • Proficiency in data analysis and the use of analytics tools to identify trends and patterns indicative of financial crimes.
 • Excellent investigative skills to conduct thorough reviews of potential sanction hits.
 • Strong communication skills, both written and verbal, to effectively interact with clients and EY colleagues.
 • Detail-oriented with the ability to manage multiple cases and projects simultaneously.
 • Risk assessment and mitigation skills to identify and address potential compliance risks.
 • Fluency in written and spoken English (min. B2). Fluency in German would be a big plus!

 

Technical Skills:

 • Familiarity with compliance software and databases used for sanctions screening.
 • Knowledge of transaction monitoring systems and case management tools.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite, particularly Excel for data analysis.
 • Good knowledge of SQL would be nice to have!

 

Other Requirements:

 • Willingness to stay updated with changes in sanctions laws and regulations.
 • Ability to provide training and guidance to other team members on sanctions compliance matters.
 • Flexibility to adapt to changing priorities and new regulatory requirements.

 

Certifications:

 • Professional certifications such as Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified Global Sanctions Specialist (CGSS), Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist (CCAS), Certified Fraud Examiner (CFE), or ICA International Diploma in Anti Money Laundering.

 

What we offer:

 • Support in acquiring qualifications and certificates,
 • Udemy for Business – access to over 3000 courses,
 • Go Fluent – platform that offers language courses on various levels,
 • EY Badges – global certification of your competencies and an opportunity to earn an MBA title of a reputable Hult International Business School,
 • Career Counselor – assigned experienced advisor, who will support your career growth in EY,
 • Innovate EY – unique program thanks to which you can create your own start-up utilizing our know-how and financing,
 • EY Care&Wellness – benefits program.

 

About EY Poland:

We are a global consulting company – we help entrepreneurs, organizations and societies to utilize their potential in the best way. Audit, consulting, law, strategy, tax and transaction teams ask unexpected questions to be able to find new answers to complex challenges that today’s world faces.
We currently employ over 300 000 exceptional people in over 150 countries in the world. In Poland we are over 5000, we work in: Warsaw, Gdańsk, Katowice, Cracow, Łódź, Poznań, Rzeszów and Wrocław.

Together we create amazing things every day. We have people, a development path and trainings, thanks to which you will be able to grow quickly while gaining experience on various projects.

We care about the environment – not only the business one. EY announced – as the first company out of the Big 4 – a plan to reduce the emission of CO2 to achieve the goal of Net Zero emission in 2025. As a part of this plan we have reduced our global greenhouse gas emission in the financial year 2021 by as much as 60% and we have reached the goal of negative CO2 emission on the scale of the whole organization.

EY is an employer of equal opportunities, we appreciate diversity in knowledge and experience of our employees. EY ensure that every candidate has an equal chance in the recruitment process, no matter the gender, age, race, religion, sexual orientation, origin, disability or any other legally protected basis according to the applicable law.

 

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą – pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

 

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

 

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił – jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki”  – plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku.  W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60% i zrealizowaliśmy cel ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji.

 

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Job Overview

Receive job alerts twice per week:

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Choose one or more global alerts or browse to the USA and UK alert pages:USA Specific Job Alerts
UK Specific Job Alerts

Our marketing platform's terms of use